8 มีนาคม 2564

คณะ อกตปน.คณะที่ 4 นำโดยนายพิทักษ์ สมพร้อม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วย นายเมธาพันธ์ กระสังสรสิริ, นายชาญศักดิ์ ศรเสนา, นายแสงชัย อธิพัฒน์พลากร และนายพนัส สุขหนองบึง ได้ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ณ ร.ร.บ้านหนองหญ้าคา ร.ร.บ้านขี้เหล็ก ร.ร.บ้านโคกสว่าง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
475302
475311
 
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved