อบรมDMC ๒๐๐๗๑๓

   

(วันที่  11-12 กรกฎาคม  2563)  นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิด "การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563" เพื่อพัฒนาจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาผ่านระบบ   , โปรแกรมรายงานข้อมูลครุภัณฑ์ (M-obec) , ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-obec) , ฐานข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA) ,ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา (EMIS) ให้กับผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 192 คน ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4   

โดยนายพรสวัสดิ์ อาษากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กล่าวรายงานโครงการ คณะวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์ จาก นางสาวณัฐชญา  ลิไธสง  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ฯ 

 

ข่าว/ภาพ : นายวรเชษฐ์  คุ้มแวง  เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

   
อบรมDMC ๒๐๐๗๑๓ 0   อบรมDMC ๒๐๐๗๑๓ 3
     
 อบรมDMC ๒๐๐๗๑๔    อบรมDMC ๒๐๐๗๑๓ 5

  

                                                                                                         

 ขอขอบคุณ : ภาพประกอบ โดย อ.หัสดิน เป็นนวล เครือข่ายประชาสัมพันธ์

 

 

 

           

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved