สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันนี้ (1 มิถุนายน 2563) เวลา 13.30 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมดูแลระบบประชุมทางไกล ร่วมประชุมทางไกลเพื่อซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ( Video Conference) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม AOC สพป.บุรีรัมย์ เขต 4


การร่วมประชุมทางไกล เพื่อซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายมานะ เตียวแช ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการจัดประชุมทางไกลฯ ...###

 
   

ข่าว : ดร.วิทยา นนท์นภา
ภาพ : ธิดารัตน์ กาวไธสง ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.บร.4

 

ภาพกิจกรรม


 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved