ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ชมรมครูสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานแสดงมุทิตาจิต "กตเวที มุทิตานาวาถึงฝั่ง เรือพายเซราะกราว ถึงคราวต้องจอด 2563" ให้กับข้าราชการครูสายผู้สอนที่เกษียณอายุราชการ ในสังกัดอำเภอสตึก (สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4) ปีงบประมาณ 2563 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายประยูร ยะปะตัง ประธานชมรมครูสตึก นายนัฐพงษ์ จำปาชุม เลขานุการชมรม พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารชมรม สมาชิกชมรม ผู้ติดตาม และผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 79 คน โดยมีกิจกรรมตามไทม์ไลน์ดังนี้

วันที่ 8 สิงหาคม 2563
       04.00 น. ออกเดินทางจากอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
       09.00 น. ถึงวัดภูค่าว อำเภอสหัสขันธุ์ ไหว้พระ ทำบุญ
       11.00 น. ล่องแพ รับประทานเทียง สังสรรค์
       15.00 น. เข้าที่พัก เปลี่ยชุดเครื่องแต่งกาย แบบธีมภูไท กาฬสินธุ์
       18.00 น. พิธีบายศรีสู่ขวัญ ณ โรงแรมชาร์ลอง บูทริค การแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์
ประธานชมรมกล่าวเปิดงาน มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่เดินทาางไปร่วมงาน และรับมอบทุนสนับสนุนงานของชมรม ตามลำดับ

วันที่ 9 สิงหาคม 2563
       09.00 น. ออกเดินทางจากโรงแรม ไปยัง อำเภอกมลาไสย ชมโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสูงยาง และซื้อของที่ระลึก
       12.00 น. ถึงบึงพลาญชัย ไหว้พระ ทำบุญ ถ่ายภาพ
       15.00 น. ถึงวัดประชาคมวนาราม อำเภอศรีสมเด็จ ไหว้พระทำบุญ บรมพุทโธ เจดีย์หินทราย

           บรรยากาศการจัดงานในครั้งนี้เป็นไปอย่างชื่นมื่นของทุกฝ่าย ซึ่่งผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา การมอบของขวัญ ของที่ระลึก ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรัก มิตรภาพ ความอบอุ่น ปลื้มปิติยินดีกับทุกท่านที่เกษียณอายุราชการในปีนี้...##

 

ข่าว/ภาพ ; ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ admin2
ลิงก์ : https://photos.app.goo.gl/YCgXyYnSKyysznki6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved