วันที่ 2 เมษายน 2564

     โรงเรียนวัดฤาษีสถิต อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์  นำโดยนายสุพจน์ ฝาคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดฤาษีสถิต  ร่วมกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน จัดทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ทรงเจริญพระชนมายุ  66  พรรษา 

406188

406195

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved