วันที่ 2 เม.ย. 2564

โรงเรียนบ้านคูบัว อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์  นำโดยนายสิทธิกร มณีเนตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูบัว  จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ สำรอง. สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว  รร.บ้านคูบัว

S 6488210

BC555CFA 0951 4CD4 B662 8F64B8AEFA45

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved