วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 กลุ่มโรงเรียนแคนดง 1-2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดย นายชาญศักดิ์ ศรเสนา ประธานกลุ่มโรงเรียนแคนดง 1 และ นางสาวทัศพร ปูมสีดา ประธานกลุ่มโรงเรียนแคนดง 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอแคนดง จัดงานแสดงมุทิตาจิต "ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา" ณ เดือนธารารีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

      ในปีการศึกษา 2563 มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ราย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 ราย ดังนี้

     1. นายสถิตย์ ศรีวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแคนดง
     2. นายบุญส่ง ชุ่มสีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระบัว
     3. นายพรสวัสดิ์ อาษากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 

      บรรยากาศการจัดงานเป็นไปอย่างชื่นมื่นของทุกฝ่าย ซึ่่งผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา ภาคกลางคืน กิจกรรมการมอบของที่ระลึก ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรัก มิตรภาพ ความอบอุ่น ปลื้มปิติยินดีกับทุกท่านที่เกษียณอายุราชการในปีนี้...##

     และในโอกาสเดียวกัน ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ เยี่ยมชมฟาร์มเห็ด ซื้อของฝาก และถ่ายภาพบรรยากาศ วังน้ำเขียว (สวิตเซอร์แลนด์แดนอีสาน") แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ไม่ไกลมากนัก...##

 

 

ข่าว/ภาพ : @แสงชัย อธิพัฒน์พลากร  เครือข่ายประชาสัมพันธ์ อำเภอแคนดง

 

 

 

 

 

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved