วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 กลุ่มโรงเรียนสตึก 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นำโดย นางเพลินจิตร นัดกล้า ประธานกลุ่มโรงเรียนสตึก 1 พร้อมด้วย คณะกรรมการกลุ่ม ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 150 คน เดินทางไปศึกษาดูงานระบบนิเวศป่าชายเลน ณ ศูนย์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหาดทรายดำและป่าชายเลน อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด และในโอกาสเดียวกัน ทางกลุ่มฯ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต "รับใช้ชาติราชการ จวบเกษียณจนบำนาญ ภาคภูมิใจ " ที่ชาญชลรีสอร์ท อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ในปีการศึกษา 2563 มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 9 ราย ดังนี้
       1. นายธนพล จงปัตนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
       2. นายอนุชิต วรรณสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวช้าง
       3. นางประภา ศรีภักดี ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
       4. นายไสว สมภักดี ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านสระกอไทร
       5. นางรัตนา สมภักดี ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านหนองม่วง
       6. นายทรงศักดิ์ อาจเดช ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านหนองม่วง
       7. นายวิญญูชัย วรสีหะ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านดงยายเภา
       8. นายสมศักดิ์ สุวรรณธาดา ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านดงยายเภา
      9. นางสุนันทา ศรีสง่า ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านคูขาด

บรรยากาศการจัดงานเป็นไปอย่างชื่นมื่นของทุกฝ่าย ซึ่่งผู้เกษียณอายุทั้ง 9 รายในปีนี้ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา การแสดงชุดพิเศษจากตัวแทนคณะครูกลุ่มโรงเรียนสตึก 1 การมอบของขวัญ ของที่ระลึก ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรัก มิตรภาพ ความอบอุ่น ปลื้มปิติยินดีกับทุกท่านที่เกษียณอายุราชการในปีนี้...##

 
   ข่าว :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ admin 2 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ภาพ : @เครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงเรียนสตึก 1
 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved