งบทดลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (1.jpg)1.jpg 386 kB2021-09-13 17:14
Download this file (2.jpg)2.jpg 444 kB2021-09-13 17:15
Download this file (3.jpg)3.jpg 441 kB2021-09-13 17:15
Download this file (4.jpg)4.jpg 472 kB2021-09-13 17:15
Download this file (5.jpg)5.jpg 175 kB2021-09-13 17:15
Download this file (6.jpg)6.jpg 153 kB2021-09-13 17:15
Download this file (7.jpg)7.jpg 219 kB2021-09-13 17:15
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved