ประกาศผลแบบทดสอบ การอบรมทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รับเกียรติบัตร อบรมออนไลน์ 7 พ.ค.2563 ดาวน์โหลด เกียรติบัตร  DLTV ลิงก์ ประกาศผลแบบทดสอบ การอบรมทางไกล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รับเกียรติบัตร ดาวน์โหลด เกียรติบัตร อบรมออนไลน์ 7 พ.ค.2563 DLTV  
  ลิงก์ : http://www.dlthailand.com/covid-19?fbclid=IwAR37kS-_SAz4D8KoZ35IQxkOC3oA1Tz2X-wheOOVakhk3tVralPHP5r34RI  

ตัวอย่างเกียรติบัตร

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved